..

Finisaż każdego

Finisaż
Każdego
Z osobna
Już tuż
Zatem
Nie wiem
Dlaczego
Nie pytaj
Każdego
Z osobna
Otwieraj
Usta
Otwieraj
Swe życie
Na atak
Pszczół
Nie pytaj
Każdego
Dlaczego
To to
Tamto
Nie pytaj
Detali
Nie szukaj
Syntezy
Nie otwieraj
Usto swoich
Jest taka
Nadzieja
Siedź na
Skraju
Wzgórza
Obserwuj
Śmierć
Każdych
Tylko
Nie śmiej
Się