..

Głęboki coelhiański protip rysunkowy

Ten rysuje
Kto nie rysuje
Bo życie jest
Śladem na planie
Kolektywnej egzystencji
Aktem rysowania
Który metaforycznie
Złośliwie wpisze się
W każdą istniejącą
Definicję rysunku