..

Globulka

Osoba precyzyjnie pomocna
Określona narodzinami losu
Dogłębnej analizy podania
Ukazując rękojeść braku
Wzierając w splot mocy