..

Gniew 2

Cały niemożliwy gniew
Kieruję do wewnątrz
Tam niemożliwie głęboko
Pod warstwami warstw
Możliwego gniewu
Zakopany będzie
Gniew niemożliwy