..

Hetman padliny

Lokalny cesarz gminy
Świecki po wsi zbieracz
Zwierząt padłych i prawie
Ma punkt dyspozycyjny
W ruinach rzeźni
Wybudowanej na ruinach
Słowiańskiego cmentarza