..

Hierarchia

Dzielimy byty
Na byty i podbyty
Pomiędzy nimi są odbyty
O różnym natężeniu