..

Hiper świetlisty włóczęga

Monumentalne resztki zwłok
Anihilatora zaszłej cywilizacji
Pożerane cierpliwością natury
Niegdysiejsze serce machiny
Świątynia wilgotnego mchu
Przyobleczona błękitem i różem
Rozległe połacie twardych ruin
Miażdżone korzeniami trawy
Jednakowe czaszki wrogów
Obojętny drąży strumień
Wszystko oblane purpurą
Niezmiennego centrum słońca