..

Jutrznia mocy

W niebo głosy
Konstruuj szparki
Odnajdź znalezisko
Pierwszej nocy
Ugnij nieboskłon