..

Kalkulowane rozwiązanie problemu samozniszczenia

Myśli tak myślą
Gdybym chciałbym
Perfekcyjnie symetryczny
Przeciąłbym się na pół
A każda z części
By przetrwała
Oprócz tej z emocji