..

Kapitalny kapitalizm

Prawomyƛlnie
Prawomocna
Deprawacja
Prawa