..

Karmisz czasem śmierć swoją

Siedem milionów
Czterysta
Czterdzieści
Trzy tysiące
Sto
Pięćdziesiąt
Dwa

Sześćset
Dwadzieścia
Cztery tysiące
Pięćset
Trzydzieści
Trzy

Pięćset
Trzydzieści
Jeden tysięcy
Trzysta
Czterdzieści
Sześć

Pięćdziesiąt
Trzy tysiące
Zeroset
Dziesięć
Trzy