..

Koncept typu roślina

W kontekście kłamstwa jako prawdy
Kłamstwo jest prawdą i przestaje być
W odmiennych kontekstach kwitnie