..

Konfitura/idee

Niezwykły
Niezwykłości
Rękę dam sobie
Unieść
By uruchomić
Rację wewnątrz
U góry
Nie tylko
Muzyki brak
(Jeśli liczyć
Tylko harmonię)
Jest:
A. konfitura
B. idee
Stąd takie
Rozumienie
Że pożądane
Poza świadomością
Elementy B
Stąd takie
Że potykane
Miejscami
Czasami
Elementy A
Należy
Uruchomić
Umieścić
Niezwykły
Odnaleźć
Rękę dam
Sobie bo
Cóż więcej
Jest