..

Koniec jest bliski

Ziewiarstwo pangatunkowe
Mocarny sen z kosmosu
Który przybył opatulił
Gatunki niezagrożone
Śpiączką śmiertelną
Tworzy humanitarny nawóz
Planetarnego odrodzenia