..

Kontentacje

A
W życiu
Przychodzą
Wielkie
Kontentacje

B
Hindusi
Mówią
Więcej
Razy
Czujemy się
Niekomfortowo
Niż nie

C
Ale
W życiu
Przychodzą
Wielkie
Kontentacje

A+B+C
W chwilach
Wielkiej radości
Poczuj