..

Królestwo królów

Król Lew zaryczał trzykrotnie
Przed nastaniem szarego świtu
Rozgniewał tym czynem króla Jezusa
Którego armia nie była z tej ziemi
Ta ze względu na odległość
Nie mogła go chronić
I szybko został ukrzyżowany
W żałośnie smutnych okolicznościach