..

Kruszejący lód

Woda wizualizuje
Zamarzniętą siebie
Która uległa kuszeniu
Przez proces rozpadu