..

Krypta kryptologii

Uraczyć urazą martwe
Pertraktacje o ekshumację
Trwają gdy trawa traw
Rozsiewa się pięknie
Skupisko drzew liściastych
Jako baza krzywd kusi
Ponad gruzem krypt