..

Krzywopadłościan

Nie ma takiego problemu
Którego nie stworzy rozwiązanie
Nie ma takiego rozwiązania
Którego nie rozwiąże problem