..

Ksiądz księży

W najwyższej wieży
Więzi go ksiądz
Gdy ten przychodzi
Pastwić się nad członkami
Tamten wiernie mówi
I wierzga się
Szczęść boże