..

List do prasy

Szanowni adresaci
Umieram korespondencyjnie
Załączam konwulsyjnie
Moje odseparowane członki
Wielopowtarzalny pustoszyciel
Pustoszy mnie systematycznie
O wpół siódmej ofiary
Kolejny trop wskazówki
Serdecznie pozdrawiam
Zaniepokojony czytelnik