..

Ludzkie dusze

Majestat prącia Szatana
Jegoż zdradziecka sperma
Versus przystająca potęga
Apokaliptycznej waginy Jahwe
Miłosiernie niesprawiedliwej