..

Lustro lustr 2

Niehałaśliwy rozpuszczalnik
Jednolitości cielesnej