..

Maczuga

Smolista mroczna lepkość
Pulsarująca niesamowicie
Rubinową trucizną spętania
Uklęknij i wtulże się
Zwęgl spektaklem kwasoty
Pośrodku gniazda plazmy