..

Mag

Miejsce robaków jest pod ziemią
Więc ziemia próbuje się wydostać
Pochłonąć robakodzierżcę robaka
Ten iluminuje niechłonną niezgodą
Uchodzi z robactwem ponad ziemię