..

Mała syrenka

Protoplankton biernie uwodzi
Swym brakiem zainteresowania
I bezmożliwością interakcji