..

Matematyka

Półprzepuszczalna rozkosz rozwarć
Wprost proporcjonalna odwrotności
Samowystarczalnej przystawalności
Podobieństw dysproporcji rozwiązań