..

Matematykb

Suma wszystkich różnic
To różnica wszystkich sum
Ile razy iloraz razem?