..

Miłość 4

Zaklucz mnie w sercu
A ja dojjem twe smutki
A ja przeciwnie po nogach
Pocieknę ku samej słodyczy
Językami złotych pocałunków

dla N