..

Miska zawsze pełności

Obojętna w intencji
Przechylona spowoduje
Wylew nieskończony
Nowych znikąd atomów
Powodując materializację
Nieopisanej materii
Marszcząc rzeczywistość
Fałdkami zagłady