..

Modlitwa

Żeby
Ludzie
Nigdy
Nie przestali
Umierać