..

Mroczna jajecznica

Jesteś mroczną jajecznicą
Stworzoną z mrocznych jajek
Urodzonych przez mroczne kury
Które zainfekowały mroczny kurnik
Na mrocznym siedlisku pośród moczarów
W bardzo mrocznej części puszczy
Teraz pójdźże i nauczaj o mroku
Mrocznym tonem mrocznie