..

Na sygnale

Nieuleczalny zespół pourazowego
Przewlekłego zespolenia urazów