..

Nadczłowiek 892504

Bezimienna ilość
Części szkieletu
Siła
Dzielona
Dwuzerem
Zręczność
Bezpieczna
Kondycja
Długowieczności
Inteligencja
Martwych zaklęć
Mądrość
Ściekowego kultu
Charyzma
Osiemnastokrotnie
Zebrana w drogę
Przed wyruszeniem
Zwoje strzał
Półksiężyca
Palące
Doświadczenia
Palec rękawicy
Rezonuje
Wgniatanie
Kamieni