..

Nadnadosoba

Egzystuję w tej rzeczywistości by
Zwycięstwo mojej egzystencji nad
Egzystencjami innych egzystencji
Było niepodważalnie absolutne i
By ostatecznie współegzystowanie
Stało się samoegzystowaniem
Bo istotą mojej egzystencji
Jest nieskończona nienawiść