..

Nadzieja

Związana paktem przysłowia
Pragnie kresu wieczności
Jak najwięcej grobów
By odzyskać koniec
Samodecydowania
O uśmierceniu
Ostatnim