..

Nie przyjaciel

Poprzez równowagę teraz
Przedzieram samego siebie
By odciąć się niewyraźnie
Odcięciem zewsząd mglistym
Uprzyjaźniam tak bezwartość