..

Niekryształ

Kryształ którego nie było
Którego struktura wewnętrzna
Odbija potęgując tysiąckrotnie
Duszę spoglądającego nań bytu
Wziera w istotę jego jestestwa