..

Nienaturalny jogurt

Najciemność mroku bielma
Pyliste wibracje stłumień
Nieskończeniekrotnie lepko
Spopielonych ciem eonów
Pulsujących przepięknem
Grzesznie buczą plwociny
Zainfekowanych pleśnią
Cynkowych oparów purchli
Niesamowitą potliwością
Ohydnie zachłannego jądra
Nikczemnie świadomej cieczy
Mimikujący kształt naczynia