..

Nienawiść

Personifikacja nienawiści
Uosabia wszystko to
Czym skrycie gardzę