..

Nieopowiedziana historia

Realny kinetyczny pirotechnik
Rozwiązał natychmiastowo umowę
Ta przestała więc obowiązywać