..

Niezadowolenie

Człowiek,
Taka mała
Prośbinka:
W miarę
Możliwości
Wkrótce
Wymrzyjcie