..

Niezwycięstwo w Jezusie

Nie masz takiej nienawiści
Która pokonałaby miłość Jezusa
Bo nie pokonasz martwicy
Płodzącej samą siebie
Ani żadnej rzeczy
Która jej jest