..

Nowa msza

Przeżegnaj szepce
Skacz powiedziała
Matka katoliczka
Syna chrześcijanina
By dowiedzieć się
Co nastąpiło dalej
Odwiedź nas kochanie
W kolejną niedzielę