..

NWBM

Niskie świdrowanie
Zawinionej śmierci
Lawinowanie gniewem
Nieprzerwanymi falami
Rozbrzmiewa wewnątrz
Ukołysanego szkieletu