..

Obróbka powierzchni grzechu

Papież ścierny
Zbaw się od złego
Użyj na drewno