..

Okienna ornitolożka

Zmanipulowane wróble
W garści hipotezy
Ptasiej naukowczyni 
Z opuszczonego okna
Karmione wymiocinami
Wyekstrahowanego zawistnie
Ludzkiego ejakulatu
Po wielu miesiącach
Niesprowokowane dokonują 
Precyzyjnie agresywnej 
Zmasowanej wazektomii
Niwecząc nadzieje
Licznych osobników
Na przekazanie genu
Bycia gównem