..

Ostatnia niedziela

Z resztek znajomości
Wezmę obierki samotności
I zbuduję sobie rozpacz
Niestabilną podróż zacznę
Do końca wszystkich chwil