..

Ostatnie skrywanie przed natarczywą niesamowitością

Niejednokrotnie
Póki jeszcze może
Ukryła się w noc
Przed natarczywą
Niesamowitością