..

Pamięć absolutna

Wszystkie poprzednie dni to twarze
Strawione ciepłem prozopagnozji
Mam dysleksję na nienawiść
Katar na przenikanie międzyludzkie
Organoleptyczną kolkę zmysłów